Make your own free website on Tripod.com

Pengenalan
Sejarah
Lambang
Pengertian
Pembelajaran
Matapelajaran
mesti baca
Kolum minggu ini
pepatah
Kata-kata silat
gambar
1930-1970
1970-2000
Nostalgia
syllabus
Belebat
Kuntau
Tarian Silat
Buang Pukul
Links
Link
e-mail kawan

PEMBELAJARAN SENI SILAT SENDENG


Pemakaian rangkaikata Seni Silat Sendeng yang diabadikan kepada perguruan ini adalah memperlambangkan ciri-ciri pembelajran yang terkandung di dalamnya.

Ciri utama atau teras yang menunjangi pembelajarannya ialah SENDENG ; kerana setiap perlakuan, pergerakan dan penggayaan yang diaksikan baik seni tari, seni permainan alat silat dan seni mempertahankan diri dipraktikkan secara menyendeng atau mengiring.

Inilah sebabnya perguruan ini dinamakan 'Seni Silat Sendeng' atau 'Silat Sendeng'.

Pembelajaran Sendeng dibahagikan kepada tiga tahap iaitu :-

Peringkat Asas
Kemahiran Asas
Jurulatih

Setiap tahap ini mengandungi pelajaran; belebat (pelebat), kuntau (pecahan / langkah) ,tarian dan permainan alat silat serta buang pukul yang diajar secara berperingkat.

ke sebelah : matapelajaran