Make your own free website on Tripod.com

Pengenalan
Sejarah
Lambang
Pengertian
Pembelajaran
Matapelajaran
The Showroom
Kolum minggu ini
The Warehouse
Kata-kata silat
The Workshop
1930-1970
1970-2000
Nostalgia
The Workshop
Belebat
Kuntau
Tarian Silat

keris
pedang
tongkal
tumbuk lada
pedang&perisai
lela sembah
tenteng anak murai
Buang Pukul
Links
Link
e-mail kawan
MATAPELAJARAN SENI SILAT SENDENG : TARIAN SILAT
   
   
   Tarian dan Permainan Alat Silat yang terdapat di dalam Seni Silat Sendeng mempunyai
pergerakan yang lembut dan indah.Dengan tidak kurang dari 10 jenis senjata dan setiapnya
pula mengandungi tari dan permainannya sendiri.Berikut hanyalah sebahagian kecil dari
matapelajaran yang terdapat di dalam Seni Silat Sendeng.                 ke sebelah : keris